שיווק מוסדי

חברת כוונון מתמחה בשילוב אנשים עובדים בתוך מסגרות לימוד אקדמיות.

חברת כוונון רואה לעצמה מטרה לקדם את איכות העובדים בישראל ושדרוגם לרמה אקדמית גבוהה ביותר, תוך מתן ליווי אישי מתחילת הלימודים ועד לסיומם.

שיווק מוסדי

מכינה קדם אקדמית 30+

המכינה מיועדת לבני 30 ומעלה אשר מעוניינים להשתלב במוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ. הלימודים במכינה נמשכים סמסטר אחד בלבד ומעניקים לבוגרים תעודה המחליפה את תעודת הבגרות בקבלה לכל מוסד אקדמי בארץ, בהתאם לתנאים שנקבעו בכל מוסד ועל פי שיקול דעתם של קובעי המדיניות במוסד בכל שנה ושנה.


תוכנית הלימודים במכינה כוללת:

- 6 ש"ש אנגלית ברמה אקדמית על פי הרמות שהוגדרו במבחן אמיר"ם.
- 4 ש"ש מתמטיקה על פי תוכ"ל מותאמת לדרישות החוגים השונים .
- 3 ש"ש קורס בנושא משטר ומדינה
- 2 ש"ש קורס באוריינות אקדמית
- 2 ש"ש מדע וטכנולוגיה

שימו לב: מועמד שאינו בן 30 ביום סיום המכינה אינו זכאי ללמוד בה- נא לבדוק זאת לפני ההרשמה.

בקשת קבלה לשנת הלימודים תשע“ד

 להורדת פלייר פרסומי

טופס רישום למסלול הלימודים

Fine tuning

טלפון: 08-6588075
פקס: 08-6588077

JoomShaper